Ana Sayfa

Özel Nergis Yuva Ana Okulu Öncesi Hazırlık Kreşi

T.C. M.E.B. Özel Nergis Anaokulu

2000’li yılların getirdiği hızlı değişimi takip edebilecek, değişime yön verebilecek,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve varlığının önemini ve değerini kavrayan,
Bilgiyi öğrenme yollarını keşfeden; bilgiden yeni bilgiler üretebilen,
Çağın yenilikleriyle, sahip olduklarının sentezini yapabilen,
Kendini tanıyan ve ifade edebilen,
Başkalarına saygılı, sorumluluk bilinci gelişmiş, dikkatli, duyarlı ve düşünceli,
Doğayı tanıyan, doğaya karşı her zaman saygılı olan,
Kendi sağlığına ve bedenine gereken önemi veren
Kendisi ile barışık, öz saygısı gelişmiş,
Kendini geliştirme isteğiyle dolu,
Sosyal sorumluluk bilincine sahip,

Bir nesil yetiştirmek için var olan, bir eğitim kurumuyuz.