İngilizce

Beyin fonksiyonlarının en yoğun olduğu 0-6 yaş döneminde yabancı dil öğrenimine başlayan çocukların, ilerleyen yıllarda öğrendikleri dili ana dil gibi konuşan bireylerin düzeyine erişebildiği bilimsel araştırmalarla tespit edilmiştir. 3-6 yaş arasında yabancı dil öğrenimi çocuklarda soyut düşünme yeteneğini tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha fazla geliştirmekte ve bu nedenle kavram geliştirme ve değerlendirme gibi üst düzey biliş sel becerilerde çocuğa üstünlük sağlamaktadır. Ayrıca erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukların olayları algılama sınırlarını genişletecek, farklılıklara anlayışlı, saygılı, hoşgörülü olmalarını sağlayacak ve en önemlisi karşılaştırmalar yaparak kendi kültürlerini daha iyi tanımalarını sağlayacaktır.

çocukların bilişsel gelişimlerine katkısı olduğu kadar toplumsal, bireysel ve kültürel gelişimlerine de katkısı olan İngilizce eğitim programı profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Amaç; çocuğun İngilizceyi sevmesini sağlamak ve buna bağlı olarak öğrenme isteğini en üst düzeye çıkarmaktır Yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve sarmal bir yapıya sahip olan program ile çocuk öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulur.

Zengin eğitim materyalleri ile desteklenen program ile çocuklar dinlediklerini anlama, sorulan sorulara İngilizce düşünerek cevap verme, anadili programına paralel olarak öğrendikleri kavramların İngilizce karşılıklarını öğrenme ve temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaktadır.

image_pdfimage_print
 

Comments are closed.