Eğitim Sistemimiz

.: Eğitim Programları
HİGH/SCOPE EĞİTİM YÖNTEMİ
Bu yöntem okulumuz ve kültürel yapımız göz önüne alınarak yapılmaktadır.
Bu sistemin temel amacı yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Etkin öğrenmeyi hedefler.
Bu sistem düşünebilen, üretebilen kendi kararlarını alıp bu kararların sorumluluğunu taşıyabilen çocuklar yetiştirmektir.Bu programda çocuklar küçük gruplar halinde veya büyük gruplar halinde çalışarak çeşitli ilişkiler yaşar.Çocukların amaçlarını ifade etmesine, onları gerçekleştirmelerine,yaptıkları şeylerin üzerinde düşünmelerini sağlar.
Küçük Grup: Malzemeyi öğretmen verir ama çocuk kendi kişisel ürününü oluşturur.
Büyük Grup: 10-15 dakika tüm gurubun paylaştığı zamanı kapsar.Şarkı söyleme,hareket,müzik aktivitesi,proje oluşturma,önemli haber ve duyuruları paylaşma,grup tartışmaları yapma.
Bizim bu programı uygulamaktaki amacımız;
Çocukların düşünce ve eylemlerini yönetip denetlemek yerine,kendi tasarladıkları faaliyet ve projeleri seçmelerini ve düzenlemelerini sağlamak çocuklara karar verme fırsatı vermek.
SOHBET SAATİ:
Çocuğun bütün çevresiyle kurduğu iletişim ağını okuldaki arkadaşlarıyla paylaşıp geliştirmesini sağlar.Aylık programda yer alan bilgilerin ve kavramların kazandırılmasını amaçlar.Zihinsel gelişim,bilişsel gelişim ve sözel gelişimlerini ve sözel yeteneklerini geliştirmesini amaçlar.
ETKİNLİK SAATİ:
Çocukların üreticiliğini,küçük kas gelişimini sağlamak,el-göz koordinasyonunu sağlamak,proje oluşturmak,resim yapmak ve yoğurma maddesi ve her türlü malzemeyi (makas-tutkal-kağıt,karton,pul,sim,kumaş) kullanarak masa başı çalışmalarının yer aldığı bir zamandır.(Küçük Gurup uygulaması yapılır High/Scope)
HAYAL ODASI:
Hareketli bir etkinlikten sonra çocukların hayal gücünü harekete geçirmek,dinlenme ve sakinleştirme amaçlı yapılan bir çalışmadır.
MASAL DİNLEME VE ANLATMA:
Çocuğun hayal gücünü harekete geçirir,dil gelişimine yardım eder,düşünmesini ve düşüncesini ifade etmesini sağlar.
ANADİLİ ETKİNLİĞİ:
Çocukların duygu ve düşüncelerini net ve açık olarak ifade etmelerini amaçlar.Hikaye öncesi;bilmece,tekerleme,şiir ile,hikaye sonrası;dramatizasyon ve pondomim ile hikaye tamamlama ve hikayeyi anlatma çalışmaları yapılır.
İNGİLİZCE ÇALIŞMALARI:
Öğretmenlerimizin işlediği konular paralelinde İngilizce panolar,İngilizce kitabı(6 yaş grubu için),Time-top ve fotokopi destekli kelime öğrenme,sayılar renkler vb. konular işlenir.Her ay gönderilen aylık bültende yazılan cümleyi tekrarlayarak 10-12 cümle öğrenmesini amaçlar.
BAHÇE ve TOP HAVUZ OYUNLARI:
Çocukların büyük kas gelişimini sağlamak,çocuğun kendi bedenini tanıması ve doğru şekilde kullanılmasını enerjilerini doğru harcamalarını sağlar.
İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI:
Çizgi defteri ile çalışma,konular paralelinde kavram geliştirmek için Dergi çalışmaları,Sayıları öğrenmek için Matematik kitabı çalışmları ilkokula hazırlıklı olmayı ve desteklemeyi amaçlar.
SERBEST OYUN:
Çocuğun sosyal gelişiminin bir zaman dilimidir.Bir topluma ait olduğunu öğrenir.Paylaşmak,sıra bekleme,sorumluluk alma,kuralları öğrenmenin sağlandığı bir süreçtir.(Büyük Grup uygulaması yapılır.High/Scope)
BİLGİSAYAR ÇALIŞMALARI:
Çocuğun yeteneğini, bilgisini ve öğrenme hızını farklılaştırmaya yarar.Problem çözme,işbirliği kavram kazanma,buluş yoluyla öğrenme becerileri geliştirir.Eğlendirici özelliği sebebiyle çocuklarda başarı duygusunu uyandırır.Eğlenirken öğrenir,öğrenirken eğlenir.Günlük eğitim programı destekleyici bir içerikte hazırlanır.
FOLKLÖR – DANS –MÜZİK –EĞİTSEL JİMNASTİK:
Çocuklarda ritm duygusu,eşgüdümlü çalışma,çocuğun esnetik duygusunu geliştirmek ve büyük kas gelişimini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarıdır.Çocuklara güven ve başarı duygusu kazandırır.
FEN ve DOĞA:
Çcoukları gözlem yapmaya,araştırma inceleme ve keşfetmeye yönelten bir etkinliktir.Hayvan besleme( Balık,kaplumbağa)bitki yetiştirme,fidan dikme,bitki çimlendirme etkinlikleri uygulanmaktadır.Sınıflarımızda çocuklarımızı oluşturduğu DOĞA ÇANTASI bulunmaktadır

image_pdfimage_print